Miljön

God miljö och ett hållbart samhälle

I Moderaternas Sollentuna ligger vi i framkant gällande miljö, klimat och grön omställning.

Miljöarbetet i Sollentuna kommun skall präglas av konkreta och långsiktiga åtgärder som tydligt bidrar till en hållbar livsstil. Vi moderater har en miljövision om att Sollentuna kommun ska bli den första kommunen i landet som inte tär på jordens resurser och uppnår Agenda 2030.

Genom att göra det lätt för våra invånare att välja en hållbar livsstil, för företag att göra klimatsmarta val och genom att klimatanpassa vår egen verksamhet kan vi minska utsläppen.

Målet är att göra det i en takt som innebär att den globala temperaturen inte höjs mer än 1,5 grader om alla följer vårt exempel.

Nettoutsläppen av växthusgaser behöver reduceras och minska till noll i en takt som innebär att den globala temperaturökningen inte överstiger 1,5 grader Celsius, enligt vår klimatpolicy. Vi har haft ett globalt perspektiv i allt vi gjort, men vi har också zoomat in och tittat på vardagen här i Sollentuna. Hittills har vi bl.a. genomfört operation Giftfri Förskola, arbetat för biologisk mångfald i Väsjön och utsetts till Stockholms bästa cykelkommun av Cykelfrämjandet. Vi har helhetssynen i Agenda 2030 som riktmärke! Här nedan finner du den miljöpolitik vi går till val på. Konkreta åtgärder vi som kommun kan göra i syfte att vara ett hållbart Sollentuna och en attraktiv kommun nära natur och nära city.

Latifeh Amiri

Latifeh Amiri

Miljö och klimatnämden, 1:e vice ordförande

Moderaterna i Sollentuna vill:

  • Vi ska arbeta mot och med stat och region för att minska bullret från trafikleder och tågspår.
  • Vi aktivt ska uppvakta och förelägga Trafikverket och Swedavia om åtgärder som minskar bullret.
  • Naturen ska få rena vattnet, via infiltration i marken. Det fyller också på grundvattnet.
  • Vattnet leds via dammar och våtmarker och att tekniska reningslösningar används.
  • Det skall vara lätt att göra rätt för Sollentunaborna att återvinna sitt avfall.