Styrelsen

Styrelsen för föreningen till och med årsmöte 2025:

 •  Eva-Lotta Kastenholm, Ordförande
 •  Carl Joelsson, Vice ordförande
 •  Henrik Thunes, Ledamot
 •  Maria Stockhaus, Ledamot
 •  Folke Anger, Ledamot
 •  Irina Alewert, Ledamot
 •  Christian Bergqvist, Ledamot
 •  Julia Hugosson, Ledamot från MUF
 •  Yvonne Simholm, Ersättare
 •  Rickard Truedsson, Ersättare
 •  Anastasia Sofla, Ersättare från MUF

Adjungerade av styrelsen 2024

 •  Latifeh Amir, Moderatkvinnorna
 •  K-G Holmgren, Moderata Seniorer

Revisorer för föreningen 2024

 •  Ulf Zettervall, Ordinarie
 •  Katarina Lovén Väistö, Ordinarie
 •  Benkt Kullgard, Suppleant
 •  Anders Hultkvist, Suppleant