Våra grundläggande värderingar

Vi Moderater tror på individens egen förmåga.

Det är din egen ansträngning, utifrån dina förutsättningar, som formar och skapar ditt liv. Oavsett vem du är, vilket kön du har, vem du älskar, var du kommer ifrån eller hur gammal du är.
I Sollentuna ska du inte begränsas av förväntningar och normer, här ska du vara fri att vara den du vill.
Men vi vet också att ensam inte alltid är stark och att den egna kraften inte alltid räcker till. I vårt Sollentuna ska stödet finnas för dig som behöver en extra hand samtidigt som vi Moderater värnar om varje sollentunabos egen kraft och förmåga.
Moderaterna i Sollentuna tror på valfrihet!
I vår kommun ska alla ha möjligheten att fritt välja barnomsorg, skola och äldreomsorg med hög kvalitet. Det privata ägandet och möjligheten att skapa nya verksamheter måste också värnas.

Maria Stockhaus

Maria Stockhaus

Riksdagsledamot (M)

Moderaternas (riks) idéprogram:

Vårt idéprogram och det moderata löftet

Moderaternas idéprogram är både en kompass för oss själva och en innehållsdeklaration till dig som väljare. Där hittar du både vår ideologiska grund, idéerna som vår politik vilar på – och det moderata löftet.

Moderaternas löfte är ett löfte om att politiken ska lösa de problem som bara politiken kan och därför måste lösa.

Läs mer här