Skola

Förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

I Moderaternas Sollentuna ska alla lyckas i skolan

Sollentuna är en av Sveriges bästa skolkommuner. Vi ligger på 7 plats i riket, både för grundskolan och gymnasiet när det kommer till meritvärden. Vårt goda arbete i skolorna är vida känt både nationellt och internationellt. Trygghetsarbetet i Sollentunas skolor har dessutom gett ett mycket gott resultat där fler känner sig trygga i skolan, och våra siffror ligger långt under rikssnittets vad gäller mobbning och/eller kränkning. 
Med alla våra framgångar har vi också våra utmaningar. Vissa är kommunbaserade andra kräver ändringar i bl.a. skollagen.  
Här kommer Moderaternas förslag på förbättringar för att få Sollentunas skolor än mer framgångsrika och trygga. 

Soley Aksöz Lithborn

Soley Aksöz Lithborn

Utbildningsnämden, ordförande

Valfriheten värnas
I Sollentuna kommun ska det inte ha någon betydelse vem som är huvudman i våra förskolor, grundskolor och gymnasier. Det som är viktig är att skolan håller en mycket hög kvalitet.  

En skolakut inrättas
Vi behöver en skolakut för problematiska elever i årskurs 4 till 9. Skolakuten ska hjälpa dessa elever att få det lugn och den hjälp de behöver av våra främste experter under 6-12 veckor. Målet är att de ska gå tillbaka till sina hemskolor efter veckorna på skolakuten. Det finns ett flertal kommuner som infört detta. I Södertälje har hemmasittare kommit ur sin problematik och det har blivit en lägre störningsgrad i skolorna. Det kommer att kosta, men det kan hanteras inom nuvarande ram (ex. Solvillan)

Föräldralotsar tillsätts
I våra förskolor och grundskolor med en hög andel vårdnadshavare som är nyanlända och/eller inte kan svenska behöver vår skolpersonal hjälp och stöd. Föräldralotsar är därför ett bevisat bra och praktiskt stöd för dessa föräldrar i deras kontakt med skolan.
 
Högpresterande elever ges extra stimulans
Det finns en risk att våra högpresterande elever tappar suget och/eller motivation om de inte får de utmaningar de behöver för att kunna utvecklas. Därför föreslår vi en möjlighet för dessa elever att kunna läsa universitetskurser på gymnasiet. Dessutom behöver vi se över handlingsplanen för högpresterande elever i våra grundskolor.

Vuxenutbildningen och SFI läggs till en annan nämnd
Vuxenutbildningen och SFI bör vara en del av utbildningsnämnden /Utbildnings-förvaltningen. Det finns många fördelar med att ha all utbildning under samma ”tak” bl a med tanke på ekonomi och kunskapsdelningsaspekten. Detta har vi sett i många kommuner runt om i Sverige.
a. Vi vill höja kvaliteten på SFI och få en tydligare inriktning mot arbetsmarknaden för att underlätta för människor att bli självförsörjande.
b. Bristande kunskaper i svenska är ofta ett hinder för människor att bli självförsörjande.
c. Stärk extern kvalitetssäkring av SFI-utförare som inkluderar oanmälda kontroller oavsett driftsform.
d. Skärp kraven på motprestation. Det är inte bara lärarna som ska se till att eleverna är motiverade.
e. Genom att öka kraven på progression inom bidragssystemet kan vi se till att fler är motiverade och med hjälp av sin utbildare tar ansvar för sin kunskapsprogression.
f. Högre ersättning som baseras på jobbmatchning för utförare som kombinerar SFI utbildning med yrkesutbildning.
g. Utveckla SFX-utbildningarna (yrkesanpassad svenskundervisning.)

Dessutom att:

  • Undervisningen på lågstadiet förlängs med en timme om dagen.
  • Rektorsutbildning förbättras med mycket mer fokus på ledarskapsträning
  • Mer NPF-kunskaper (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och -kompetens inom lärarutbildningen ska införas.
  • Det ska vara attraktivt att bli lärare så att de bästa ska söka lärarutbildning.
  • Sverige ska ha minst en fristående lärarutbildning
  • Gymnasieutbildningen skall förbättras för de ungdomar som inte klarat av alla i huvudämnen grundskolan och som har en neuropsykiatrisk diagnos. I dag köper vi platser för unga med autism i andra kommuner vilket gör att barn som behöver ett utökat stöd måste åka utanför kommunen.