Region Stockholm

En växande region med hållbar hälso- och sjukvård

Vi fokuserar på ekonomi, styrning, ledning och organisation för att få större effekt i regionens verksamheter av invånarnas skattemedel.

Varje dag, dygnet runt ansvarar Region Stockholm för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Stockholms län. Region Stockholm har också i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet.

Moderaterna vill förbättra hälso- och sjukvården, med patienten i centrum.

  • Våra invånare ska kunna välja och välja bort sådant man inte är nöjd med.
  • Barn- och ungas psykiska hälsa är ett särskilt prioriterat område för oss Moderater.
  • Kollektivtrafiken vill vi utveckla för att främja tillväxt i vår region.

Samtidigt som vi har höga ambitioner för vår region är vi måna om att inte belasta våra invånare med ytterligare skatter. Vi vill därför behålla den skattesats vi har idag

Soley Aksöz Lithborn

Soley Aksöz Lithborn

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm, Ledamot