Närmiljö och boende

En växande kommun med hållbar infrastruktur

I Moderaternas Sollentuna ska det finnas olika alternativ, möjligheter att komma in på bostadsmarknaden och man ska kunna bo kvar i det område man trivs i.

Åtgärder som påverkar Sollentunaborna närområde eller strövområde är något som med rätta väcker känslor. Vi ser därför ett behov av att under kommande mandatperiod arbeta fram bättre och mer effektiva sätt att informera när det planeras/ska ske åtgärder. Vi ser dem som bor på en gata/i ett område som experter på sin egen närmiljö och vill arbeta för att även hitta ett bättre sätt att ha dialog för att få viktiga ingångsvärden om hur ett område kan bli bättre. Sollentunaborna ska med rätta känna sig delaktiga i vad som sker i vår kommun. På samma sätt vill vi fortsätta den ”städresa” som påbörjats. Under kommande mandatperiod ska vi fortsätta ta rejäla kliv mot att bli en av Sveriges renaste kommuner.

Rickard Truedsson,

Rickard Truedsson,

Samhällsbyggnadsnämnden,1:e vice ordförande

Moderaterna i Sollentuna vill:

 • Vi ska värna om Sollentuna som en villa- och trädgårdsstad. Våra grönområden – stora som små – ska vara väl omhändertagna och tillgängliga.
 • Utan bilen stannar Sollentuna. Vi ska underlätta för bilister i våra områden utanför kollektivtrafiksnavet att kunna parkera tryggt och säkert.
 •  Vi ska reformera kommunens trafikpolicy för att tydliggöra vikten av att den som behöver bilen i Sollentuna också ska kunna använda den på ett enkelt sätt.
 •  Kommunen ska utöka skyddsjakten på gäss, rådjur och vildsvin samt utöka bekämpningen av skadedjur på allmän plats.
 • Vi ska se ”pop-up-parker” där vi tillfälligt kan skapa attraktiva platser i Sollentuna under årets mörka månader. Projektet ”Ett strålande Sollentuna” ska inledas omgående som ett led i att bli en ännu mer attraktiv kommun. Vi vill öka tryggheten på olika torg.
 • Fokus för nybyggnation ska primärt vara att se var det är lämpligt att bygga.
 • Vi ska omarbeta principen om att upp emot 10 % nybyggda hyresrätter ska vara sociala lägenheter. Det bör vara mycket lägre.
 • Vi ska göra det enklare att till kontaktcenter felanmäla nerskräpning, ovårdade ytor, skadegörelse och klotter på offentliga platser.
 • Vi ska verka för bättre samlingsmöjligheter för föreningar i kommunala lokaler.
 • Utveckla och göra Rösjöbadet attraktivare och trevligare
 • Utveckla vandringsstråk och grillplatser i kommunens naturskyddsområden.